Potáborové setkání účastníků táborů a Brontosaurů 2013 proběhne

o víkendu 6. - 8. září v rámci oslav 30 let Brontosaurů na hradě Lukově (Lukov u Zlína)

 

Jde o akci, která se koná jen jednou za deset let - kulaté výročí dobrovolnictví na hradě Lukově. Od prvního tábora v roce 1983 letos uběhlo právě 30 let. A to už je velký důvod k oslavám. 

Potáborové setkání je určeno jak pro účastníky a organizátory letošních táborů, členy Hnutí Brontosaurus, pro zasloužilé dobrovolníky z Lukova i jiných lokalit, příznivce Hnutí Brontosaurus. Den hradu Lukov je určen mimo Brontosaury také široké veřejnosti, která se v rámci něj seznámí s významem a potenciálem dobrovolnictví.

Na programu je například vystoupení šermířů, tanečnic, ohňová show, výstavy a film o historii prací na Lukově, historické a tvořivé dílny a workshopy pro děti i dospělé, diskuse věnované dobrovolnictví a organizování akcí, večerní koncert známějších i méně známých kapel, čajovna, pekárna, hra na motivy obléhání Lukova švédskými vojsky, společný táborák, aktivity Ekostanu a další.

Těšíme se na setkání!